We need more trees, and we need more leaders

– Bedrifter som ikke bidrar til å bedre samfunnet, har ikke livets rett. Dette sa CEO for Unilever, Paul Polman i sin forelesning i Universitetet i Oslos aula i dag. Han påpeker et behov for omveltning i måten vi tenker profitt. I mars 2017 skal NHH-Symposiet 2017 utfordre etablerte strukturer i norsk næringsliv.

 

Fra å drive business as usual, med kvartalsrapportering og fokus på aksjonærenes ønske om utbytte, skal alle ledd av Unilever nå tenke langsiktig og fokusere på deres funksjon i samfunnet. Polman mener at det er dette som skal til for å overleve i en verden som setter krav til gjennomsiktighet og samfunnsansvar. Vi trenger å snu klimaendringene og få en grønnere, bærekraftig verden. For å oppnå dette trenger vi visjonære, handlekraftige ledere som tar sitt samfunnsansvar. Vi trenger flere trær og flere ledere.

Paul-Polman

NHH-Symposiet 2017 ser for seg en fremtid der utfordrerne har en stemme. Vi trenger et utdanningssystem som skaper fremtidsbevisste, tydelige og ansvarlige ledere. Norges fremtid skapes av oss som er unge nå. Mange av de politiske institusjonene vi har i dag er ikke i stand til å ta inn over seg de raske endringene som skjer i verden. Politikere er avhengige av å bli gjenvalgt. Derfor må vi som vokser opp i dag gjøres i stand til å tenke langsiktig, ansvarlig og rettferdig i alle avgjørelser vi skal ta.

 

Det er ikke en motsetning mellom å drive bærekraftig og å drive lønnsomt. Polman trekker meningen bak alt de gjør inn i selve virksomheten. Det er ikke vanskelig å skape engasjement hvis det man driver med endrer verden til det bedre, men for å skape et slikt engasjement må man starte fra bunnen av og oppnå forståelse for hvorfor man gjør det man gjør. En flat sturktur innad i Unilever er et verktøy Polman mener er svært viktig for å kunne formidle en slik forståelse.

 

I samtale mellom Paul Polman, Kristin Skogen Lund, NHH-Symposiet og utvalgte studenter understreker Polman sammenhengen mellom økonomisk vekst og bærekraft. Polman er sjef i et firma hvor det satses hardt på bærekekraft og hvor investorene, som et resultat av dette, har 260% avkastning. Kortsiktige investeringshorisonter kan gi høy profitt, men hvis man skal være et selskap som overlever gjennom generasjoner, må fokuset ligge på hvordan man bidrar positivt til det samfunnet man eksisterer i.

 

Skogen Lund sa «What Paul Polman has done for Unilever, we can do for Norway». NHH-Symposiet 2017 inviterer Norges beslutningstakere til Bergen i mars 2017, blan annet for å diskutere hvordan vi kan oppnå dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *