Studentenes Perspektivmelding

Raskere endringer setter krav til helt andre egenskaper enn ren kunnskap. Tilpasningsdyktighet, kreativitet og løsningsorientering er blant flere egenskaper som vil bli langt viktigere. Men hvordan skal man tilegne seg disse ferdighetene? Holder det å lære seg å lære? Og er det andre ferdigheter utdanningssystemet skal lære oss som vil være avgjørende i fremtiden?

Denne våren legger Regjeringen frem en perspektivmelding som skal belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, finanser og velferdsordninger. I regi av NHH-Symposiet har et Studentråd bestående av 11 studenter fra hele landet jobbet frem Studentenes perspektivmelding. Hovedtemaet for meldingen er “Rethinking Education”, som har til hensikt å belyse hvilke  “skills” og “tools” som blir viktige i Norge fremover. Med andre ord hvilke evner og verktøy morgendagens nordmenn må ha for å lykkes i en verden som endres i en forrykende takt. Det endelige resultatet vil bli overlevert til kunnskapsministeren og næringslivet på NHH-Symposiets andre dag, og vil inneholde konkrete tiltak og utfordringer. Rådet har på veien fått input fra bidragsytere, deriblant annet engelinvestor Trond Riiber Knudsen, tidligere strategidirektør i Schibsted og venture capitalist Frode Eilertsen, Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth  og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.