Thomas Anglero

Thomas Anglero

Innovasjonsdirektør
IBM Norge

Thomas F. Anglero, direktør for Innovasjon i IBM Norge, er ansvarlig
for IBM Watson og prosjekter som fremmer innovasjon hos kunder.
Før IBM jobbet han for Skatteetaten. Han har over 25 års erfaring
innen global IT og Telecom, ikke minst nystartede bedrifter. Thomas
er en sosial entrepenør og har hjulpet barn over hele verden med å
vaske ut de digitale skillene. Han har også forelest for norske
studenter om lidenskap, lederskap og verdighet.

Rethinking Education: Tools

NHH

Samtidig som løsninger som Kahoot og ”Flipped Classroom” med Kahn Academy i spissen blomstrer rundt i verden, holder vi fast på tradisjonell klasseromsundervisning. Vi avlegger eksamen på trelags blekkpapir og har forelesere som nekter å filme forelesninger. Mye går på holdninger fra institusjonene, annet på ren mangel på kunnskap om hvilke muligheter som finnes. Hvor […]

READ MORE