SPM

SPM

Studentenes
Perspektivmelding

I regi av NHH-Symposiet har et Studentråd bestående av 11 studenter fra hele landet jobbet frem Studentenes perspektivmelding. Hovedtemaet for meldingen er “Rethinking Education”, som har til hensikt å belyse hvilke “skills” og “tools” som blir viktige i Norge fremover. Med andre ord hvilke evner og verktøy morgendagens nordmenn må ha for å lykkes i en verden som endres i en forrykende takt. Det endelige resultatet vil bli overlevert til kunnskapsministeren og næringslivet på NHH-Symposiets andre dag, og vil inneholde konkrete tiltak og utfordringer.

Rethinking Education

NHH

Vi studenter ønsker å ta et oppgjør med dagens utdanningsløp. Det er vi som representerer fremtiden, og det må samfunnsdebatten gjenspeile. Politikere og beslutningstakere er nødt til å se lenger frem enn til enden av sin egen karriere, lenger enn sin egen generasjon. Derfor inviterer NHH-Symposiet 2017 til fremleggelsen av Studentenes Perspektivmelding. I den påfølgende […]

READ MORE

Rethinking Education: Skills

NHH

Raskere endringer setter krav til helt andre egenskaper en ren kunnskap. Tilpasningsdyktighet, kreativitet og løsningsorientert er blant flere egenskaper som vil bli langt viktigere. Men hvordan skal man tilegne seg disse ferdighetene? Holder det å lære seg å lære? Og er det andre ferdigheter utdanningssystemet skal lære oss som vil være avgjørende i fremtiden? I […]

READ MORE

Rethinking Education: Tools

NHH

Samtidig som løsninger som Kahoot og ”Flipped Classroom” med Kahn Academy i spissen blomstrer rundt i verden, holder vi fast på tradisjonell klasseromsundervisning. Vi avlegger eksamen på trelags blekkpapir og har forelesere som nekter å filme forelesninger. Mye går på holdninger fra institusjonene, annet på ren mangel på kunnskap om hvilke muligheter som finnes. Hvor […]

READ MORE