Simen Sommerfeldt

Simen Sommerfeldt

Grunnlegger
Lær Kidsa Koding

Simen Sommerfeldt var med på å starte “Lær Kids Koding” som er en nonprofit-organisasjon med mål om å øke kunnskap om programmering blant barn. Simen jobber som CTO i Bouvet, et selskap han har vært i siden 2003. Han er utdannet fra Norsk Informatikk Institutt og University of Surrey.

Rethinking Education: Skills

NHH

Raskere endringer setter krav til helt andre egenskaper en ren kunnskap. Tilpasningsdyktighet, kreativitet og løsningsorientert er blant flere egenskaper som vil bli langt viktigere. Men hvordan skal man tilegne seg disse ferdighetene? Holder det å lære seg å lære? Og er det andre ferdigheter utdanningssystemet skal lære oss som vil være avgjørende i fremtiden? I […]

READ MORE