Silvija Seres

Silvija Seres

Styreleder
Nordea

Silvija Seres har mastergrad i Computer science fra Universitetet i
Oslo og doktorgrad i samme retning fra Oxford. Hun har sittet i Alta
Vista-teamet i Silicon Valley og har styreerfaring fra en rekke norske
teknologiselskaper. I dag sitter hun blant annet som styreleder i både
Nordea og NRK som begge er to selskaper som møter store
utfordringer i et samfunn i rask utvikling.

Rewriting Attitude

NHH

Hvilke holdninger man har til endring er med på å definere hvordan man klarer å henge med i kappløpet om å overleve. Dette handler om aksept. Om å tørre å inkludere det som er fremmed og samtidig frykte det som kommer. Vi som studenter ønsker å finne ut om norske bedrifter tør å utfordre seg […]

READ MORE