Rolf Assev

Rolf Assev

Partner
StartupLab

Rolf Assev har gjennom sine roller i Geelmuyden.Kiese og Opera
Software skaffet seg et godt innblikk i hvordan man strategisk satser
for å nå ut i bedriftsmarkedet. Rolf jobber nå som partner i StartupLab
Oslo, inkubatoren som virkelig satte liv i teknologiutviklingen
blant grundere i Norge.

Rewriting Attitude

NHH

Hvilke holdninger man har til endring er med på å definere hvordan man klarer å henge med i kappløpet om å overleve. Dette handler om aksept. Om å tørre å inkludere det som er fremmed og samtidig frykte det som kommer. Vi som studenter ønsker å finne ut om norske bedrifter tør å utfordre seg […]

READ MORE