Peter Lorange

Peter Lorange

Grunnlegger
Lorange Institute of Business Zürich

Peter Lorange er grunnlegger, CEO og President i Lorange Institute of Business Zürich (GSBA). Han er utdannet fra blant annet Norges Handelshøyskole, Yale of Harvard. Lorange har også vært profsessor ved Warthon University, rektor på BI Oslo og President ved IMD Business School. Ved sistnevnte tok han skolen langt opp påinternasjonale rankinger, og den regnes nå som en av verdens mest prestisjefylte businesskoler.

Rethinking Education: Skills

NHH

Raskere endringer setter krav til helt andre egenskaper en ren kunnskap. Tilpasningsdyktighet, kreativitet og løsningsorientert er blant flere egenskaper som vil bli langt viktigere. Men hvordan skal man tilegne seg disse ferdighetene? Holder det å lære seg å lære? Og er det andre ferdigheter utdanningssystemet skal lære oss som vil være avgjørende i fremtiden? I […]

READ MORE