Daniel Sørli

Daniel Sørli

Founder
Dr Dropin

Daniel Sørli er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og jobbet som legevaktslege og fastlege de siste årene. Han har selv følt på at pasienter har hatt vanskelig for å få time hos fastlegene sine når de trenger det, at de offentlige legevaktene sliter med lange ventetider og at de private aktørene i markedet er priset så høyt at kun et fåtall har råd til å bruke de. Derfor har han sammen med en gruppe grundere og investorer etablert et selskap som gir legehjelp til folk når de selv føler behov for det, ved sentrale lokasjoner, til en lav pris, der smart helseteknologi og design spiller sentrale roller.

Pitching session

NHH

For å holde tritt med Millennials trenger man å vite hva vi tenker og hvordan vi jobber. NHH-Symposiet har valg å dele Millennials i to. Du har selskapene som tilhører denne generasjonen, startups, og du har menneskene som tilhører denne generasjonen. I denne sesjonen skal vi få et innblikk i hvordan traineene i etablerte selskaper […]

READ MORE