Sveinung Jørgensen<br><br>Lars Jacob Tynes Pedersen

Sveinung Jørgensen

Lars Jacob Tynes Pedersen

Associate Professors
NHH

Lars Jacob Tynes Pedersen har doktorgrad i business ethics med fokus på sustainable business models. Sammen med Sveinung Jørgensen har de en rekke NHH executive-kurs med fokus på hvordan man skal tilpasse seg de endringene som skjer i verden i dag. Lars Jacob har en rekke publiseringer, blant annet i «Management Science» og «Journal Business Ethics».

Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer og Norges Handelshøyskole. Han forsker på, underviser og arbeider med bærekraftig forretningsmodellinnovasjon og strategi. Jørgensen er også tilknyttet forskningsprogrammene Senter for innovasjon i tjeneste-yting på HiL og Senter for tjenesteinnovasjon på NHH.

Rewriting Business

NHH

The Millennials vil heller chatte enn å maile – vi er utålmodige. Vi setter bærekraft som en forutsetning for alle bedrifter – vi ønsker å bidra til noe større enn oss selv. Vi er ikke redde for å bytte både bank, forsikring- og teleselskap til Facebook og Google – vi er lite betalingsvillige, er trygge […]

READ MORE