Kjersti Fløttum

Kjersti Fløttum

Professor
UiB

Kjersti Fløttum er professor i fransk ved Universitet i Bergen. Hun er
utdannet fra NTNU og UiB og er en aktiv stemme i klimadebatten.
Blant annet sitter hun i Lingclim-prosjektet som ser på
sammenhengen mellom språk og klimaendringer.

Rethinking Education

NHH

Vi studenter ønsker å ta et oppgjør med dagens utdanningsløp. Det er vi som representerer fremtiden, og det må samfunnsdebatten gjenspeile. Politikere og beslutningstakere er nødt til å se lenger frem enn til enden av sin egen karriere, lenger enn sin egen generasjon. Derfor inviterer NHH-Symposiet 2017 til fremleggelsen av Studentenes Perspektivmelding. I den påfølgende […]

READ MORE