Daniel Ras-Vidal

Daniel Ras-Vidal

Direktør FIN
Abelia

Daniel Ras-Vidal jobber som direktør i FIN Abelia, som er Abelia sin forening for innovasjonsselskaper. FIN arbeider for økt offentlig satsning på innovasjon gjennom bedring av vilkårene for nyskaping og etablering av vekstbedrifter. Ras-Vidal har en master i ”Society, Science and Technology in Europe” fra Universitetet i Oslo.

Rethinking Education: Tools

NHH

Samtidig som løsninger som Kahoot og ”Flipped Classroom” med Kahn Academy i spissen blomstrer rundt i verden, holder vi fast på tradisjonell klasseromsundervisning. Vi avlegger eksamen på trelags blekkpapir og har forelesere som nekter å filme forelesninger. Mye går på holdninger fra institusjonene, annet på ren mangel på kunnskap om hvilke muligheter som finnes. Hvor […]

READ MORE