Christian Thommessen

Christian Thommessen

Styremedlem
ResponsAbility

Christian Thommessen har bred ledererfaring fra en rekke
multinasjonale selskaper i over 15 år. Han sitter nå i styret i
ResponsAbility, et selskap som jobber med finansiering til private og
industrielle investorer som satser i land i utvikling. I tillegg til
lederroller i både Norsk Hydro, IBM og Opera Software, har
Thommessen hatt et engasjement for menneskelig utvikling
gjennom et sterkt fokus på innovasjon og entreprenørskap.

Rewriting Society

NHH

Endringene i samfunnet skjer raskere enn noen gang. Teknologi og miljø er to ord som de siste årene har spilt en sentral rolle i samfunnsdebatten. The Millennials har vokst opp i en eksponentiell teknologiutvikling og i en tid der vi ser klimaendringene på nært hold. Vi er superbrukere av internett og har derfor også et […]

READ MORE