Andy Chen

Andy Chen

Business Explorer

Andy Chen var med på å bygge opp det vi i dag kjenner som Tidal, og satt som CEO i selskapet da det ble kjøpt opp av Jay Z. Andy har utdannelse fra Copenhagen Business School, Stockholm University og London Business School. Han sitter nå i styret i flere startups, og er blant annet med i World Economic Forum sitt Global Agende Council.

Rewriting Attitude

NHH

Hvilke holdninger man har til endring er med på å definere hvordan man klarer å henge med i kappløpet om å overleve. Dette handler om aksept. Om å tørre å inkludere det som er fremmed og samtidig frykte det som kommer. Vi som studenter ønsker å finne ut om norske bedrifter tør å utfordre seg […]

READ MORE