Rewriting Society

NHH

Endringene i samfunnet skjer raskere enn noen gang. Teknologi og miljø er to ord som de siste årene har spilt en sentral rolle i samfunnsdebatten. The Millennials har vokst opp i en eksponentiell teknologiutvikling og i en tid der vi ser klimaendringene på nært hold. Vi er superbrukere av internett og har derfor også et helt annet perspektiv på verden integrert i ryggmargen. Et globalt perspektiv. Og ja, det er mulig å styrke den norske verdiskapingen i en global verden. Nå ønsker vi å finne ut av hvordan vi kan utnytte endringene som skjer til å skape økt verdi. Rewriting society skal ta for seg nettopp disse mulighetene som samfunnet gir oss. Alt i fra det store bildet, mulighetene som ”emerging markets” gir til å drive nye forretningsområder i helt nye land, og hvilke muligheter de teknologiske utfordringene bringer med seg. Vårt budskap som studenter er at morgendagens beslutningstakere må bli modigere. Norge er en del av stadig mer global konkurranse, og politikere må sette tydeligere retningslinjer og klarere visjoner for hvordan Norge skal lykkes i fremtiden.