Rewriting Business

NHH

The Millennials vil heller chatte enn å maile – vi er utålmodige. Vi setter bærekraft som en forutsetning for alle bedrifter – vi ønsker å bidra til noe større enn oss selv. Vi er ikke redde for å bytte både bank, forsikring- og teleselskap til Facebook og Google – vi er lite betalingsvillige, er trygge på teknologi og kanskje en smule naive? Rewriting businesses vil vise hvilke muligheter som rent organisatorisk finnes for å kunne drive aktiv innovasjon i etablerte selskap. Vi vil blant annet gå dypere inn på hvordan internkommunikasjon kan revolusjonere dynamikk og innovasjonsevne, hvorfor vi trenger elastiske forretningsmodeller framfor analoge, og hvordan lage vellykkede team med mer håndfaste rammeverk. Vi vil skape morgendagens vinnere, og håper vi kan bidra til økt aktiv innovasjon.