Rewriting Attitude

NHH

Hvilke holdninger man har til endring er med på å definere hvordan man klarer å henge med i kappløpet om å overleve. Dette handler om aksept. Om å tørre å inkludere det som er fremmed og samtidig frykte det som kommer. Vi som studenter ønsker å finne ut om norske bedrifter tør å utfordre seg selv. Utfordre seg selv til å tenke helt nytt, og peke pilen i en helt annen retning. Vi tror definitivt det er på tide å endre attitude i norske bedrifter. Og hvis bedriftene skal endre attitude, er de helt avhengige av at arbeidstakerne gjør det samme. Utfordringene vi står ovenfor krever ny mentalitetsendring. Kan man skape større aksept rundt det å feile? Bør man belønnes for å ta større risiko? Handler det om flere kvinner i ledelsen? Eller kanskje at unge talenter med store tanker og lite erfaring blir en del av styrerommet?