Rethinking Education

NHH

Vi studenter ønsker å ta et oppgjør med dagens utdanningsløp. Det er vi som representerer fremtiden, og det må samfunnsdebatten gjenspeile. Politikere og beslutningstakere er nødt til å se lenger frem enn til enden av sin egen karriere, lenger enn sin egen generasjon. Derfor inviterer NHH-Symposiet 2017 til fremleggelsen av Studentenes Perspektivmelding. I den påfølgende morgensamtale skal vi diskutere formålet med høyere utdanning. Hvilke premisser skal vi i Norge legge for våre fremtidige arbeidstakere? Hvilken kompetanse vil vi trenge om 3, 5, 10 og 20 år for å kunne være konkurransedyktige? Er det hårreisende å kreve programmering som et obligatorisk fag inn i barneskolen? Skal utdanningen være ferdig når du er i 20-årene? Og må vi egentlig gå på skole for å lære? Morgensamtalen skal være en debatt bestående av politikere, studenter, akademikere og næringslivsrepresentanter hvor nettopp disse spørsmålene blir sentrale.