Rethinking Education: Tools

NHH

Samtidig som løsninger som Kahoot og ”Flipped Classroom” med Kahn Academy i spissen blomstrer rundt i verden, holder vi fast på tradisjonell klasseromsundervisning. Vi avlegger eksamen på trelags blekkpapir og har forelesere som nekter å filme forelesninger. Mye går på holdninger fra institusjonene, annet på ren mangel på kunnskap om hvilke muligheter som finnes. Hvor er næringslivet når det trengs strengere krav? Vi som studenter savner krav fra næringslivet til våre universiteter og høyskoler. Krav til nye læringsmetoder og ferdigheter. På NHH-Symposiet 2017 skal vi få historiene fra de som klarer å utvikle de nye verktøyene. Vi skal høre hva som skal til for å utvikle de, og hvordan man skal ta de i bruk. Vi ønsker å sette fokus på utvikling, og da må vi starte med oss selv. For alle Millennials kan bruke teknologi – la oss sørge for at alle i neste generasjon både kan forstå og lage den i tillegg.