NHH-SYMPOSIET 2017

Hjemmeside

    NHH-Symposiet er Europas største konferanse for nærlingslivet, drevet av frivillige studenter.

                             Konferansen arrangeres annethvert år av 300 studenter ved Norges Handelshøyskole.